Dambulla

Jeskynní chrámy

Hlavní vchod do jeskynních chrámů a prodej vstupenek již není u veliké zlaté sochy Buddhy, ale z druhé strany kopce. Po zakoupení vstupenek doporučujeme řidiče s automobilem poslat na druhé parkoviště, kde je umístěno buddhistické muzeum, rozhlasová a televizní stanice pro buddhistické vysílání.  Po té je nutno vystoupat po příkrých kamenných schodech ke vstupu do jeskyní. Nahoře na plošině si před vstupem do areálu odložte boty, řádně se zahalte a můžete pokračovat dále.

Po prohlídce komplexu sejděte dolů druhou stranou kolem zlaté, třicetimetrové, trochu kýčovité sochy Buddhy.

Historie těchto skalních převisů sahá někam do šestého století př. n. l., kdy je obývali Nágové. Ti je ve třetím stol. př. n. l. přenechali buddhistickým mnichům. Místo zvelebil po roce 89 př. n. l. král Vatagamini Abaya. Ten se zde od roku 103 př. n. l. skrýval jako uprchlík po té, co prohrál bitvu s indickými nájezdníky. Zde vybudoval novou armádu, aby se vrátil zpět a znovu získal Anuradhapuru.

Pozor!! Vstupujete na posvátné místo.

Je třeba mít řádně zahalena kolena a ramena, vyzout boty a sejmout pokrývku hlavy.

Nefotografujte se před sochami Buddhy zády k nim!!!

Uvnitř jeskyní jsou lavice, určené na obětiny. V žádném případě na ně nesedejte, ani nic neodkládejte!!!

Vpravo od vchodu naleznete skalní nápis, který sem ve dvanáctém století nechal vytesat král Nissanka Malla. Píše se zde, že král věnoval tomuto templu 70 pozlacených soch Buddhy.

 Za tímto nápisem je vchod do první jeskyně.

 Ta se jmenuje Devaraja lena (Jeskyně pána bohů). Zde je veliká 14 metrů dlouhá socha Buddhy. Po levé straně za dřevěnými dvířky je malá svatyňka, zasvěcená bohu Vishnuovi. Když projdete kolem sochy doprava až k nohám, můžete vidět chodidla, krásně zdobená lotosovými květy.

Hned za první jeskyní je svatyně, zasvěcená bohu Vishnuovi. Sem přichází poutníci pro požehnání, bez ohledu, zda jsou buddhisti, nebo hinduisti.

 Dále je vchod do druhé jeskyně zvané Maharaja Lena (Jeskyně velkého krále) Tato jeskyně je největší a ukrývá 16 soch stojícího, 40 soch sedícího Buddhy. V pravé části si všimněte veliké dvanáctimetrové cihlové sochy ležícího Buddhy. Za ním v rohu je za sedící sochou schovaná socha krále Nissanka Mally.

Strop je vyzdoben tisícem stejných obrázků. Úplně napravo ze stropu vytéká jakýsi pramen, jež je zdoben obrazy ryb.  Střed jeskyně zdobí malá dagoba. V levé části si pak můžete prohlédnout sochy bohů  Vishnua a Samanna, stejně jako sochy bódhisattvů Avalokiteshvary a Maitreyi. Strop levé části zdobí obraz zvaný Májaparaja, jenž zobrazuje, jak Buddha odolává pokušení démonů před vstupem do nirvány. Úplně nalevo je na stropě vyobrazen příběh Buddhova života od narození až do smrti.

 Třetí jeskyně nese jméno Alut Raja Lena nebo Maha Alut Vihara (Nový chrám velkého krále). Tu jeskyni nechal vybudovat v osmnáctém století král Kirti Sri Rajasingha, po té co kompletně opravil a přemaloval první dvě. Jeho sochu nalezneme hned u vchodu po právě straně. Většina soch na pravé straně jeskyně je dřevěných, omítnutých a namalovaných. Na stropě si pak všimněte osmi stovek stejných obrázků.

Čtvrtá a pátá jeskyně Pachima Vihara a Alut Vihara jsou mnohem menší než první tři a byly vybudovány v pozdním kandyjském období v devatenáctém století. Všimněte si kombinace barev, které jsou mnohem tmavší, než u prvních třech jeskyní.

Jeskynní chrámy Dambulla
Komplex jeskyní
Skalní nápis
Devaraja lena
Maharaja Lena
Aluth Raja Lena
předchozí
následující
 

právě jste offline