Město Jaffna

Na osudu a podobě tohoto města se podepsala 30 let trvající občanská válka. V současné době toho zde ještě není mnoho k vidění, ale město se velmi rychle modernizuje a rozvíjí.

Pevnost
Pevnost v Jaffně začali budovat Portugalci kolem roku 1619. Původně se jednalo o malou čtvercovou pevnost, s obranými baštami v rozích. Po té, co Portugalce vyhnali Holanďané, kolem roku 1660 tuto pevnost začali rozšiřovat a upravili její tvar do pěticípé hvězdy. V cípech byly opět vybudovány obranné bašty. Šířka hradeb byla v dolní části kolem 12m. Směrem nahoru se pak zužovaly na minimálně šest metrů. Kolem dokola byl vybudován ochranný vodní příkop. Přes něj vedly tři padací mosty, které zajišťovaly spojení, mezi vnitřní a vnější částí pevnosti. Uvnitř se nacházela kasárna, královský palác, administrativní budovy, protestantský kostel a samozřejmě i vězení. Bylo zde vybudováno 21 studen, které celý komplex zásobovaly vodou. Celková rozloha objektu byla 25 hektarů. Po roce 1795, když Holanďané začali opouštět ostrov, pevnost bez boje přebrali Britové.  Pod jejich správou byla až do roku 1948. Po nezávislosti ji obsadila srílanská armáda (jako jedinou z historických pevností). V průběhu občanské války ji v roce 1986 dobyli příslušníci LTTE (Tamilští tygři). Během jejich pobytu tato památka silně chátrala. K největšímu poškození pak došlo v roce 1995, když pevnost po padesátidenním obléhání získala zpět srílanská armáda. Tehdy byla kompletně zničena většina významných budov. Dnes v objektu probíhají restaurační práce a srílanští památkáři se jej snaží alespoň částečně rekonstruovat.

 Nallur Kandaswamy
Tento templ je v současnosti nejpopulárnějším hinduistickým templem na ostrově. Jeho historie sahá do 13. století. Po té, co cholský král Kalinga Mága kompletně zničil Polonnaruwu, přesunul se do Jaffny a začal si zde budovat své království. Jeho ministr zde postavil templ, zasvěcený bohu Muruganovi. V roce 1620 Portugalci tento chrám kompletně zničili a stavbu srovnali se zemí. Znovu byl vystaven až kolem roku 1750, v období vlády Holanďanů. Během občanské války byl pak jediným bezpečným místem v Jaffně, které respektovaly obě strany.

Toto místo doporučujeme navštívit v srpnu, v období velkých festivalů. Při vstupu dovnitř musí být všichni muži vysvlečení do půl těla. Pozor – uvnitř se nesmí fotografovat.

 Knihovna
Jedná se o zajímavou stavbu, která určitě stojí za vidění zvenku. I když Vás budou samozřejmě lákat dovnitř, nenechte se zviklat. Uvnitř je vše dosti zchátralé a není toho zde moc k vidění. Tato budova každopádně sehrála významnou úlohu na začátku občanské války, kdy došlo k jejímu vypálení.

Laguny
Při návštěvě Jaffny si určitě nenechte ujít pohledy na okolní laguny, přes které můžete projet po silnici vystavěné na náspech, tato cesta vede až na ostrov Kurikaduwam, odkud jezdí trajekty k chrámu Nagadeepa a na ostrov Delft.

Holandská Pevnost
Nallur Kandaswamy
Knihovna
Laguny
předchozí
následující
 

právě jste offline