Sigiriya

Zbytky skalní pevnosti s palácem z 5. století.

Známá historie tohoto místa sahá někam do pátého století před naším letopočtem, kdy jeskyně v okolí skály obývali Nágové, příslušníci jedné ze čtyř skupin původních obyvatel.

Ve třetím století před naším letopočtem, krátce po příchodu buddhismu na ostrov, zde byl vybudován klášter a toto místo obývali mniši.

V pátém století našeho letopočtu vládl v Anuradhapuře velice významný panovník, král Dhatusena. Ten měl dva syny. Prvorozený syn se jmenoval Kashyapa. Toho ale král neměl s první královnou nýbrž s konkubínou ze svého harému. Proto právoplatným následníkem trůnu měl být druhorozený syn Mugalan.

Dhatusena měl ještě dceru, která se později provdala za velitele králových vojsk Migaru. Ten se k ní ovšem nechoval jako dobrý manžel a proto začal mýt problémy s králem. Migara byl současně nejlepší přítel Kashyapy a tak na něho začal působit a nabádat ho, aby se ucházel o trůn. Ten zprvu o něčem takovém nechtěl ani slyšet, ale časem vlivem Migarova působení svůj názor změnil. Jednoho dne pak předstoupil před krále s otázkou „Otče, co mi vlastně odkážeš?“ Dahatusena se ho otázal „co ode mne očekáváš synku?“ Již do bohatství a moci zahleděný syn odpověděl, no přece tvou moc a hlavně tvé bohatství“. Král jen odpověděl: „Bohatství? Nu dobře, zítra ti předám své největší bohatství“ a odešel.

Časně ráno král pozval svého syna na projížďku k jezeru Kala Weva, které bylo jediným zdrojem vody ve vyprahlé oblasti. Když dojeli k jezeru, král sesedl ze slona a ponořil se do jezera. Po té nabral vodu do dlaní a napil se. Po chvíli znovu nabral plné dlaně vody a nechal ji protéci mezi prsty se slovy: „Voda! To největší bohatství dobrého panovníka. Zde ti tedy předávám celé mé největší bohatství …“

Kashyapu ta odpověď neskutečně rozčílila a za pomoci svého kamaráda Migary nechal krále zaživa zazdít. Po té se sám ujal vlády a prohlásil se králem. Za pomoci vojska donutil svého bratra Mugalana k útěku do Indie a sám začal vládnout Anuradhapuře.

Lid mu však nedokázal odpustit vraždu oblíbeného krále a proto byl časem donucen Anurdhapuru opustit. Z obav před odplatou bratra si jako své sídlo vybral skálu Sigiriya, kde začal v roce 477 budovat velkolepé sídlo. Když Kashyapa na Sigiriyi přišel, místo bylo osídleno mnichy a byl zde klášter. Ten nechal přestěhovat na protější skálu zvanou Pidurangala a všechny mnichy nechal přesídlit. Jelikož se vzhlédl v Kuerovi – bohu hojnosti a začal své sídlo budovat po jeho vzoru, jako palác v oblacích nazývaný Alakananda. Výstavba tohoto komplexu mu zabrala celých 12 let.

V roce 495 se však vrátil s Indie jeho mladší bratr Mugalan, který za osmnáct let ve vyhnanství vyzbrojil svou armádu a vrátil se pomstít svého otce. Usídlil se nedaleko města Habarana, ale s útokem nikterak nepospíchal, jelikož dobře věděl, že si jeho bratr vystavěl nedobytnou pevnost a je velmi dobře vyzbrojen.

Kashyapa zaslepen svou mocí, si naivně myslel, že bratr se bojí pustit do boje a proto se rozhodl ho předběhnout a zaútočil na něj sám. Během útoku se však králův slon dostal do bažiny a začal couvat. Jeho armáda, které se stejně do boje moc nechtělo, rychle nabyla vědomí, že král ustupuje a všichni se dali na útěk. Toho využili Mugalanovi bojovníci a všechny protivníky včetně krále pobyli.

Jiná verze říká, že Kashyapovi se podařilo uprchnout zpět do svého paláce, kde o něco později spáchal sebevraždu.

Ať už to bylo tak nebo tak, otec byl pomstěn a Mugalan předal toto místo zpět mnichům. Sám pak odešel zpět do Anuradhapury a stal se králem a ujal se vlády.

Znovu obnovený klášter zde opět fungoval ještě několik století. Až někdy kolem roku 1150 zmínky o tomto místě v kronikách končí.

Dávno zapomenuté královské sídlo pak v 1831 znovu objevil britský důstojník major H. Forbes, při jedné ze svých výprav po ostrově.

Zahrady
Miniaturní zahrady
Symetrické bazény
Zahrada fontán
Ukotvení zdí
Kamenné zahrady
Skalní nápis
Zrcadlová zeď
Fresky z 5. stol.
Grafiti
Katapult rock
Lví tlapy
Královský palác
Vyhlídka
Bazén
Pohovka
Nádrž na vodu
Audienční síň
Asana cave
Kamenná brána
Kobří jeskyně
Hadí show
previous arrow
next arrow
 

právě jste offline