Yala

Národní park

Tento národní park je druhým největším na ostrově. Parkem byl vyhlášen, stejně tak jako NP Wilpattu, již v roce 1938. a je vůbec turisty nejoblíbenějším parkem na ostrově. Rozkládá se na ploše 980km2 a je rozdělen do pěti samostatných bloků, ve kterých nalezneme zajímavý ekosystém, s nepřeberným množstvím druhů rostlin. Od vodních rostlin, vyskytujících se v mokřadech kolem jezer počínaje, až po suchomilné rostliny, rostoucí na vyprahlých pláních, připomínajících spíše polopoušť.

Nejnavštěvovanější částí je blok č. 1, kde je zřejmě nejhustější výskyt leoparda skvrnitého na světě. Na ploše 14.100 ha jich můžeme nalézt celkem 34. Leopardi však nejsou jedinou atrakcí. Při troše štěstí zde můžeme krom spousty dalších zvířat, potkat dokonce i medvěda pyskatého.

V parku dále žije čtyřicet čtyři druhů savců, z nichž samozřejmě nejpopulárnější jsou sloni, jichž se parku střídavě vyskytuje mezi 300-350. Je zde i čtyřicet sedm druhů plazů, z nichž je šest endemických. Mezi nejpopulárnější samozřejmě patří krokodýl bahenní a krokodýl mořský.

Dále zde můžeme nalézt i osmnáct druhů obojživelníků a dvacet jedna druhů sladkovodních ryb.

V korunách stromů a v mokřadech kolem velkých jezer se vyskytuje celkem 215 druhů ptáků, z nichž 6 je endemických.

*Endemický – nevyskytuje se nikde jinde na světě, než na tomto místě.

Leopard skvrnitý
Medvěd pyskatý
Nesyd indický
předchozí
následující
 

právě jste offline