Aluvihara Temple

Budhistický klášter

Budhistický klášter na úpatí hory zde nechal vybudovat již ve 3 stol. př. n. l. král Devanampiya Tissa. Nejvýznamnější období tohoto místa však nastalo a až v 1. stol. př. n. l., kdy v zemi opět nastoupil vládu král Vatagamini Abaya. Ten sem nechal povolat všechny významné mnichy ze země. Ti zde poprvé v historii sepsali dochované Buddhovo učení na palmové listy ola. Vzniklé dílo se skládalo ze třiceti dvou knih, rozdělených do třech částí. První část předepisovala pravidla chování mnichů, druhá část učila mnichy, jak vykládat buddhismus obyčejným lidem a třetí představovala Buddhovo učení samotné.

Pokud toto místo navštívíte, ták Vám zde ještě i dnes generační potomci starých mistrů předvedou techniku, kterou se tehdy vyrývalo a psalo na palmové listy ola.

předchozí
následující
 

právě jste offline